mry-yantra-icon-mobile

Apie Guru Mai Ram

Mai Ram portretas Varanasi
 

Guru Mai Ram yra Indijos Nathų jogų tradicijos tęsėja. Ji tęsia Kapala Natho mokymo liniją.

Mai Ram gimė Vilniuje, 1969 m. sausio 15 d. Iki atrasdama jogą Vilniaus universitete mokėsi chemijos, o joga į Mai Ram gyvenimą atėjo labai natūraliai: egzistencinius klausimus ji kėlė nuo vaikystės, nuosekliai siekė dvasinio žinojimo, domėjosi filosofijos, religijos klausimais ir dvasinėmis praktikomis. 

Noras išsiaiškinti, kaip sąveikauja mąstymas, elgesys ir kūnas, jau praktikuojančią jogę paskatino stoti į psichologijos bakalauro studijas. Čia įgytos išsamios anatomijos, fiziologijos, psichikos, antropologijos, įvairių psichologijos šakų žinios padėjo jai geriau suvokti kitus žmones ir perduoti jiems jogos mokymą.

  

Noras gilintis į jogos praktiką paskatino Mai Ram vykti į Indiją, jogos tradicijos lopšį Varanasį, kur ji sutiko savo Mokytoją – Guru Avadhūtą Bhūt Bhavan Anil Dev Ramą.

 

Parama Guru Narendra Ram Guru Anil Ram ir Mai Ram Devi Varanasis

Guru Narendra Dev Ram, Guru Anil Dev Ram ir Guru Mai Ram >>> filmas

 

Nathai – tai jogos pradininkai,  jogos Meistrai, gavę mokymą tiesiogiai iš Viešpaties Šivos. Nathai dar vadinami didžiais Mahasiddhais, jie yra pasiekę tobulumą, Ši didžiųjų Meistrų linija (skr. sampradāya) – tai viena iš seniausių jogos mokymo linijų, kuri dėl griežto atsiskyrimo ir asketizmo tūkstantmečiais išliko iki šių dienų. Ir nors jogos mokymas minimas senovės sanskrito raštuose, tačiau tikrasis jogos išmanymas, dvasinė galia bei sakrali slaptis iš kartos į kartą yra perduodami tik tiesiogiai iš Guru lūpų jo mokiniams.

Nathų, jogos meistrų,

tradicijoje tikruoju

mokymo šaltiniu

yra laikomas Guru. 

 

 

 

Skiemuo Gu reiškia tamsą ir neišmanymą, o Ru – šviesą, žinojimą ir Tą, kuris tamsą pašalina. 

Tad Varanasyje sutikusi savo Mokytoją – Guru – Mai Ram nusprendė žengti nelengvu asketišku jogos keliu. 

Po ilgametės praktikos ir askezės Mai Ram buvo perduoti Kapalinų Nathų tradicijos įšventinimai, dvasinė galia bei žinojimas.

 

 

 

Būti moterimi, o dar vakariete, ir tęsti bene asketiškiausios Indijos jogos meistrų tradicijos mokymo liniją – neįprastas ir retas atvejis.

Nebuvo lengva suderinti jogos meistro kelią ir atlikti pareigas šeimoje bei visuomenėje, tačiau Mai Ram niekada nenusisuko nuo savo pašaukimo – jogos, taip pat šeimos padedama išaugino šiuo metu jau suaugusias dukras.

 

Guru Mai Ram portretas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 m.

Mai Ram įsteigė savo ašramą ir jogos mokyklą Lietuvoje, ir čia pradėjo skleisti klasikinį jogos mokymą.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemijos ir psichologijos žinios padėjo pritaikyti sudėtingą klasikinės jogos mokymą vakariečiams – taip buvo sukurta Mai Ram Yoga sistema ir mokykla, kurios esminė praktika yra radžajoga, kilusi iš Nathų tradicijos. MRY praktikos integruoja kūną, protą ir dvasią. Tai klasikinės jogos praktikų ir žinių visuma, skirta šiuolaikiniam žmogui vystyti savižiną, sąmoningumą, įvaldyti kūną ir protą. 

MRY mokymas skleidžiamas ne tik ašrame Vilniuje, bet ir vėliau įkurtose MRY mokyklose Slovakijoje, Banska Bistricoje, retritų centre Ispanijoje, Valensijoje, o taip pat daugybėje jogos centrų įvairiose pasaulio šalyse. Taip pat 2019 m. įsteigtas MRY ašramas Indijoje, Varanasyje.

Guru Mai Ram yra ir tarptautinės asociacijos Mai Ram International Yoga Association Lietuvoje ir Mai Ram Yoga International Institute Indijoje įkūrėja. Šios organizacijos įkurtos siekiant vystyti ir plėtoti klasikinę integruotą MRY, organizuoti įvairių pakopų mokymus, studijas, seminarus ir konferencijas, bendradarbiauti su giminingomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje. Kasmet asociacija rengia kvalifikacinius jogos mokytojų mokymus, kuriuose dalyvauja įvairaus amžiaus žmonės iš įvairių pasaulio šalių.

 

 

 

 

2019 m.

įsteigtas Mai Ram Yoga ašramas Indijoje, Varanasyje.

 

Mai Ram Yoga Ashram VaranasiMai Ram Yoga Ashram Varanasi No.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Guru Mai Ram

Asana

Stabili meditacinė kūno poza padeda įvaldyti proto koncentraciją ir skverbtis į meditacijos objektą. Koncentruojantis sąmonė keičiasi, tolydžio plečiasi, valosi, grynėja ir prana kūnu ima tekėti laisvai. Tęsiant praktiką kūnas ilgainiui tampa vis labiau įvaldytas, patogus, stabilus, o protas – nurimdytas, sukoncentruotas. Galiausiai jogas pasiekia ilgalaikę meditacinę sąmonės sutelktį.

 

 

Guru Mai Ram Asana No1Guru Mai Ram Asana No3 Guru Mai Ram Asana No9Guru Mai Ram Asana No4Guru Mai Ram Asana No7Guru Mai Ram Asana No9

 

 

 

 

 

Knygos ir leidiniai 

 

Taip pat yra įsteigusi leidyklą „Savitri“, kuri leidžia didžiuosius klasikinius jogos raštus, įvairių lygių Mai Ram Yoga mokytojų rengimo teorinius vadovus, praktinės metodinės medžiagos rinkinius, žinynus.

Mai Ram iš sanskrito į lietuvių kalbą yra išvertusi svarbiausius klasikinės jogos raštus: iš jų publikuota Guru šlovinanti giesmė „Guru gyta“, „Krijos. Meditacinės praktikos vadovas“, „Joga tai…“, o spaudai rengiama ir netrukus bus publikuota Patandžalio „Jogos sūtra“, Svatmaramos „Hathajogos pradypika“, „Dešimt Mahavidijų“. 

 

 

Bibliografija

 • 2022 – “Mahavidya” Calendar. Savitri Publishing House.
 • 2021 – “Bhagavadgita”, poetic literary translation by poet Alfonsas Bukontas, comments and illustrations by Mai Ram. Savitri Publishing House.
 • 2021 – “Mai Ram Yoga Sadhana” Calendar. Savitri Publishing House.
 • 2020 – “Basic Hatha Yoga Asanas”. Mai Ram Yoga Calendar. Savitri Publishing House.
 • 2019 – MRY Guide I to Lessons of Nutrition and Shatkarmas for Basic Level II Teacher.
 • 2019 – MRY Guide II to Lessons of Asanas, Pranayama, Meditation, the Sun and the Moon Salutations for Basic Level II Teacher.
 • 2019 – “The Guru’s Body – Sacred Form” Mai Ram Yoga Calendar. Savitri Publishing House.
 • 2018 – “Yogi experiencing oneness”. Mai Ram Yoga Calendar. Savitri Publishing House.
 • 2018 – “The Chant, Glorifying the Guru. Śrī Guru Gītā”. Savitri Publishing House.
 • 2017 – “Kriya. Guide I to Meditation Practice”. Savitri Publishing House.
 • 2017 – “MRY Adhikari”. Advanced Teacher’s Guide. Part 4.
 • 2017 – “Asana”. Mai Ram Yoga Calendar. Savitri Publishing House.
 • 2016 – “Yoga is…” For inspiration and notes.
 • 2016 – MRY Adhikari. Advanced Teacher’s Guide. Part 3.
 • 2016 – “Yoga is…” Mai Ram Yoga Calendar.
 • 2015 – MRY Adhikari. Advanced Teacher’s Guide. Part 1 and Part 2.
 • 2015 – Mai Ram Yoga Calendar. Savitri Publishing House.
 • 2014 – Mai Ram Yoga Pranayama I, II Practice Techniques.
 • 2014 – Mai Ram Yoga Advanced I, II and Master Level Yoga Practice Techniques.
 • 2014 – Mai Ram Yoga Basic and Open Level Yoga Practice Techniques.
 • 2014 – Mai Ram Yoga Basic Level Yoga Practice. Yoga Teacher’s Guide.
 • 2014 – “Practical Yoga Calendar”. Mai Ram Yoga Calendar. Savitri Publishing House.
 • 2013 – “Yoga is Unity”. Mai Ram Yoga Calendar. Savitri Publishing House.
 • 2012 – “Shakti”. Mai Ram Yoga Calendar. Savitri Publishing House

 

Vertimai

 • 2019 – Swatmarama’s “Hatha Yoga Pradipika”. Savitri Publishing House.
 • 2018 – “The Chant, Glorifying the Guru. Śrī Guru Gītā”. Savitri Publishing House.
 • 2016 – Patanjali’s “Yoga Sutra”. Savitri Publishing House.

 

 

MENAS

 

Mai Ram Art Manifestation

Manifestation, 2022 m.

 

Guru Mai Ram daugybę metų visą kūrybinę energiją skyrė savo gyvenimo paskirčiai realizuoti. Mai Ram kūryba materializuojasi įvairiais pavidalais, visas jos idėjas ir darbus apjungia vienas tikslas sąmonės ir materijos jungtis. Mai Ram per savo kūrybines veiklas perteikia sąmonės ir materijos jungties filosofiją, atskleidžia žmoguje apsireiškiančią Kūrėjo jėgą. Visos kūrybinės formos, pavidalai kuriuos pasitelkia Mai Ram savo darbuose atspindi žmogaus kūrybinio potencialo begališkumą.

 

www.mairamartgallery.com 

 

Parodos

 • 2012 – 2023 – Mai Ram Yoga Calendars, Art Director and Texts. Savitri Publishing House.

 • 2021 – Solo exhibition “Akasha – the Space of the Gods.” Mai Ram Art Gallery, Augustijonų Str. 2, Vilnius.

 • 2021 – Solo exhibition “Four Stages” St. Virgin Maria’s Church, Savičiaus g. 15, Vilnius

 • 2021 – Solo exhibition “Akasha – the Space of the Gods.” Mai Ram Yoga Škola, Banská Bystrica, Slovakia.

 • 2021 – “Bhagavadgita”, poetic literary translation by poet Alfonsas Bukontas, comments and illustrations by Mai Ram. Savitri Publishing House.

 • 2022 – Solo exhibition “The Mahavidya” Mai Ram Art Gallery, Augustijonų Str. 2, Vilnius.

 • 2023 – Solo exhibition "The Beginning of Everything" Mai Ram Art Gallery, Augustijonų Str. 2, Vilnius.

 

 

  

 

Guru Mai Ram

su mokiniais